Felhasználási feltételek

A honlap tulajdonosa
A honlap tulajdonosa a Szabó Zsolt Péter e.v.

Kapcsolatfelvételi lehetőségek:
Név: Szabó Zsolt PéterTelefon: +36-30-955-6178
E-mail: info@worri.hu

Egyéb ügyekben:
E-mail: info@worri.hu

Hivatalos, vállalati ügyekben:
Név: Szabó Zsolt Péter
Telefon: +36-30-955-6178
E-mail: info@worri.hu

A honlapon megjelenő adatok
Az worri.hu címen elérhető honlapja információkat és adatokat, illetve hiperhivatkozásokon keresztül más honlapok információit tartalmazza. Ezek az információk és adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, aktualitásukra, helyességükre vagy teljességükre hivatkozni vagy hagyatkozni nem lehet.

Szabó Zsolt Péter e.v. fenntartja a jogot arra, hogy a megadott információkat vagy adatokat bejelentés nélkül bármikor megváltoztassa, kiegészítse vagy eltávolítsa. Szabó Zsolt Péter e.v. fenntartja a jogot az információk és adatok külön bejelentés nélküli részleges vagy teljes megváltoztatására vagy azok elérhetőségének átmeneti vagy végleges megszüntetésére. Ez vonatkozik a felhasználók a Szabó Zsolt Péter e.v. (Worri.hu) esetleges rendszereiben tárolt adataira is.

Tartalmi garancia és felelősség
Az Szabó Zsolt Péter e.v. a jelen honlapon közzétett információk és adatok aktualitásáért, helyességéért és teljességért semmilyen garanciát nem vállal. Szabó Zsolt Péter e.v. felelősséget vállal a szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott károkért és a lényeges szerződéses kötelezettségek gondatlanságból fakadó megsértése miatt keletkező károkért. Az utóbbi esetben a felelősség csak a szerződéskötéskor jellemzően előrelátható károkra vonatkozik.

A fenti felelősségkorlátozás az Szabó Zsolt Péter e.v. törvényes képviselője vagy meghatalmazottja által elkövetett kötelességszegés esetén is érvényes. Ez mindenfajta kárra vonatkozik, de különös tekintettel olyan károkra, melyek hibák, késedelem vagy az adattovábbítás megszakadása, a technikai berendezések és szolgáltatások hibája, helytelen tartalmak, adatok elvesztése vagy kitörlése, vírusok vagy más, a jelen internetes kínálat használatából következő probléma miatt keletkeznek.
Szabó Zsolt Péter e.v. a honlap látogatói számára más honlapokra mutató linkeket is kínál, semmilyen felelősséget nem vállal a worri.hu oldalain hivatkozott harmadik felek weboldalainak tartalmáért, hibátlanságáért, jogszerűségéért és működőképességéért. Továbbá az Szabó Zsolt Péter e.v. nem vállal felelősséget az ezen weboldalak üzemeltetői által alkalmazott adatvédelmi intézkedésekért. A hivatkozásokon keresztül elérhető weblapokat saját felelősségére látogassa.

Fórumok és blogok
Szabó Zsolt Péter e.v. a worri.hu honlapján nyílt fórumokat és blogokat kínál. Ezek az információk és gondolatok cseréjét teszik lehetővé, és lehetőséget adnak a felhasználóknak arra, hogy különböző témákat vitassanak meg, elmondják a véleményüket és hozzászólásokat írjanak. A honlap fórumai és blogjai csak akkor hozzáférhetők, ha a felhasználó elfogadja ezek felhasználási feltételeit. Egy fórumon és/vagy blogon megjelenő bejegyzés közzétételével a felhasználó ezeket a feltételeket automatikusan elfogadja.

Minden hozzászóló kizárólagos felelősséget vállal azokért a tartalmakért, melyeket a fórumokon és/vagy blogokon közzétesz. Minden felhasználó kötelességet vállal arra, hogy nem tesz közzé jogellenes tartalmakat, különösen nem olyan tartalmakat, amelyek kiskorúak védelméről, személyiségi jogokról, szerzői jogokról vagy más, harmadik felek védelmi jogáról szóló jogszabályba ütköznek, vagy amelyek erőszakra szólítanak fel vagy támogatják a gyermekek bántalmazását. Ugyanez érvényes a lázító hangvételű, diszkrimináló, rasszista, az erőszakot támogató vagy más, büntetőjogi szempontból releváns tartalmakra. Ugyanígy tilos a fent megnevezett tartalmakkal bíró weboldalakra mutató linkeket közzétenni. A fórumokon és blogokon közzétett bejegyzések szerzőik véleményét, és nem Szabó Zsolt Péter e.v. és a worri.hu által vallott nézeteket tükrözik. Az Szabó Zsolt Péter e.v. semmilyen felelősséget nem vállal ezen tartalmak pontosságáért, helyességéért vagy megbízhatóságáért.

Hirdetések és spamek, valamint továbbküldős üzenetek közzététele nem megengedett. Ez különösen vonatkozik a személyes hirdetésekre és pornográf oldalakra mutató hivatkozásokra. Szerzői jogi védelem alatt álló szöveges, képi és videoanyagok közzététele vagy terjesztése tilos. Továbbá tilos olyan személyes adatok, mint címek, telefonszámok vagy e-mail címek közzététele.
Szabó Zsolt Péter e.v. fenntartja a jogot arra, hogy a worri.hu oldalon bejegyzéseket és hozzászólásokat bármikor és előzetes bejelentés nélkül lerövidítse, vagy teljes egészében eltávolítsa, és a szerzőt a fórumokból és/vagy blogokból kizárja, ha a bejegyzései tartalmi szempontból nem felelnek meg a felhasználási feltételeknek.

Szellemi tulajdon
Szabó Zsolt Péter e.v. worri.hu honlapján megjelenő információk és adatok kizárólag a felhasználók személyes céljait szolgálják, azaz üzleti/kereskedelmi célra semmiképpen sem használhatók. A jelen honlapon megjelenő tartalmakat szerzői jog védi. Az információk és/vagy adatok sokszorosítása, megváltoztatása és terjesztése, különös tekintettel a szövegekre, szövegrészekre, képekre és hanganyagokra vagy mozgóképekre, Szabó Zsolt Péter e.v. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.

Adatvédelem
Az Szabó Zsolt Péter e.v. köteles betartani az adatvédelemre vonatkozó törvényi rendelkezéseket. Bővebb információért kérjük, olvassa el az adatvédelmi nyilatkozatot.

Irányadó jog és védelmi kikötések
A jelen honlap vagy a rajta megjelenő adatok, információk, szövegek, szövegrészek vagy képek felhasználásával, illetve a jelen honlap tiltott felhasználásával, annak megtűrésével vagy minden, a honlap használatával összefüggő mulasztással kapcsolatban kizárólag a német törvény rendelkezései az irányadók. Arra az esetre, ha egyes felhasználási feltételek hatályukat vesztik, a fennmaradó feltételek továbbra is érvényesek