Toborzást/kiválasztást támogató rizikó szűrés

A munkahelyi biztonság és balesetek megelőzésének első lépése a megfelelő munkatársak kiválasztása. Mint olyan sok más munkahelyi problémánál, a baleseteknél is érvényesül az ún. Pareto-elv: a munkahelyi balesetek nagy százalékát a munkaerő kis százaléka követi el. Korszerű pszichológiai tesztjeink segítségével mi a kiválasztás során szűrőként tudjuk vizsgálni, hogy mennyire valószínű, hogy az adott munkavállaló a balesetek szempontjából kockázatot jelent. A három tesztből álló csomaghoz mindössze egy mobiltelefonra van szükség. A három teszt vizsgálja a jelentkező gondolkodási képességét, koncentrációját és személyiségjegyeit. A tesztekből származó információk természetesen nem csupán a balesetek szempontjából relevánsak, hanem a beválás más aspektusairól is adnak információt: a gondolkodási képesség, a koncentráció és a személyiségvonások bizonyítottan kapcsolatban vannak a munkahelyi teljesítménnyel és a munkahelyi viselkedéssel.